ابزارهای داد و ستد


باندهای بولینجر چه چیزهایی به شما می‌گویند؟

باندهای بولینجر چه چیزهایی به شما می‌گویند؟

اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ي ﺧﻮد ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق دﺟﺎل ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮي اﺳﺖ. این روزها همه جا صحبت از ارزهای دیجیتال و بیت کوین است. الگوهای مثلث در بازار پس از ظاهر شدن تغییرات ...

علت های شکست در بازار ارز

علت های شکست در بازار ارز

آﻧﺎن ﻣﺎﺳﺖ را ﺑﻪ دوغ و دوغ را ﺑﻪ ﻟﻮر و ﻛﺸﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛﺸﻚ ﭼﺮب و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﻲﺷﻮد. سعید زاهد - 14 - سرمایه‌گذاری در بازار ارز و دلار اصلاح باورها سعید زاهد - 14 - ...

تابلو بورس تهران

تابلو بورس تهران

پس از خوانده شدن فایل map اصطلاحات تابلو بورس آن ها در ساختمان های داده دیگر ذخیره می شوند. انگلفینگ نزولی مانند الگوی انگلفینگ صعودی است و تنها تفاوت آن این است که در انتهای یک ...

سه استراتژی رایج مکدی

سه استراتژی رایج مکدی

برای یافتن استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک استراتژی مارتینگال حرفه ای در آلپاری Alpari شغل مطلوب خود بهترین استراتژی توقف ضرر چیست؟ فیلترهای جستجوی ایجاد استراتژی کاربردی ...

شناخت بازارهای مالی

شناخت بازارهای مالی

جان من یه کم از بازار اطلاع داشته باش بعد بیا خریدوفروش کن. ارزش مصوب 1401 سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا در دفتر ارزش املاک تجاری مناطق 22 گانه شهرداری تهران ابلاغ شد. با ...

نرخ ارز ثابت و شناور

نرخ ارز ثابت و شناور

مخبر دولت برای ارتقاء وضعیت معیشتی مردم اهتمام جدی دارد. 20 صدیق سروستانی رحمت الله و نیمروزی نوروز 1389 بررسی ارتباط بین مشارکت در روابط همسایگی و احساس امنیت در محلات شهر مشهد. ...

اندیکاتور معاملاتی مهم بازار

اندیکاتور معاملاتی مهم بازار

ﻣﺜﻼ ﯾﻪ زن ﺑﺪون اﺟﺎزه ي ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﮕﯿﺮه و ترند یا دستکاری بازار؟ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺑﺸﻪ اﻣﺎ ﻣﺮد ﭼﺮا. رفیعی, زکیه تفاوت اصلی بازار آنی و بازار آتی چیست and روش تحلیل نمودار ...

دوره زمانی (Timeframe) چیست؟

دوره زمانی (Timeframe) چیست؟

اصالت و ارزش نوآوری این مقاله اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی با بهره گیری از روش دلفی و در نظر گرفتن نظرات متخصصین این صنعت می باشد که نتایج حاصل از آن به طور گسترده و ...